Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εταιρεία Ειδικής Αγωγής

Νέα Υπηρεσία του Κέντρου μας : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΗΒΩΝ

Αριθμός Συναντήσεων
3-4
Συνολική Διάρκεια Συναντήσεων
περίπου 6 ώρες

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΗΒΩΝ

Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "e-mellon" της Ison Psychometrica. Τα αξιόπιστα τεστ e-mellon βοηθούν τους εφήβους άνω των 14, να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει και να βρουν τον δρόμο τους.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 3 με 4 συναντήσεις, ανάλογα με την διαθεσιμότητα χρόνου των συμμετεχόντων. Η συνολική διάρκεια των συναντήσεων είναι περίπου 6 ώρες.

Δημοσιεύτηκε στις

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 

  1. Γνωριμία με τον Σύμβουλο

Ο Σύμβουλος ενημερώνει τον/την έφηβο/η για τον ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και την λειτουργία του προγράμματος, καθώς και την ξεχωριστή σημασία κάθε επιμέρους εξέτασης. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας μεστής προσωπικής συζήτησης, ο Σύμβουλος διερευνά μαζί με τον/την έφηβο/η τις ιδέες και τις απόψεις του σχετικά με το μέλλον του.

 

  1. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων & τεστ

Η συμπλήρωση των τεστ και ερωτηματολογίων αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Χρησιμοποιείται η συστοιχία τεστ e-mellon, που χορηγείται από τον υπολογιστή, στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

Η διαδικασία περιλαμβάνει εισαγωγικά ερωτηματολόγια, τα οποία αποσκοπούν στη συγκέντρωση των στοιχείων από το «ιστορικό» του νέου και τις γενικότερες βλέψεις, προτιμήσεις, τις αξίες και τα κίνητρά του.

Ακολουθεί η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire.

Στη συνέχεια γίνεται συμπλήρωση 10 σύντομων τεστ ικανοτήτων της Classic Abilities Battery. Πρόκειται για χρονομετρημένα τεστ, που διερευνούν τις φυσικές δυνατότητες, δηλαδή την «κλίση» του/της εφήβου.

Η γραπτή εξέταση ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων Vocational Interests Inventory 2.0.

 

  1. Αξιολόγηση – Επεξεργασία ευρημάτων

Ο Σύμβουλος επεξεργάζεται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα τεστ, τα ερωτηματολόγια και από την προσωπική συζήτηση. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από όλη την προηγούμενη διαδικασία, συντάσσεται μια Αναλυτική Έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισμό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελματικού χώρου που του ταιριάζει.

 

  1. Ερμηνεία και Παράδοση Αποτελεσμάτων –Παράδοση Ατομικής Έκθεσης & Συζήτηση – Πληροφόρηση

Ο/η έφηβος/η και οι γονείς, (αν ο/η έφηβος/η είναι κάτω των 18 ετών ), έχουν μια προσωπική συνεδρία με τον Σύμβουλο, όπου συζητιούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Ο Σύμβουλος αναλύει και εξηγεί τα αποτελέσματα και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις αξίες και στα ενδιαφέροντα του νέου. Επιπλέον, τους παραδίδει και την προσωπική Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Η συζήτηση καταλήγει στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτιμήσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό όλων των δεδομένων και στη συνέχεια ο Σύμβουλος προσφέρει ειδική πληροφόρηση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα και σχολές, καθώς και τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

 

Ανδριοπούλου Θεώνη

Ψυχολόγος – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Κέντρο Προσέγγιση