Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εταιρεία Ειδικής Αγωγής

Εξειδικευμένες Μέθοδοι & Διαγνωστικά Τεστ

Εξειδικευμένες Μέθοδοι

Η επιστημονική ομάδα μας ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Σε αλφαβητική σειρά
Attention Autism
Πρόγραμμα ενίσχυσης της προσοχής και εμπλοκής των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
SOS Feeding
Μέθοδος διευκόλυνσης πλουραλισμού τροφών σε μωρά και παιδιά.
Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)
Αποσκοπεί στην ωρίμανση του νευρικού συστήματος του παιδιού και στην βελτίωση του τρόπου που οι αισθήσεις συνεργάζονται στην επεξεργασία ώστε να αυξηθεί η λειτουργική-προσαρμοστική αντίδραση.
Αντιμετώπιση Δυσγραφίας (Speed-up & Write from the start)
Μία αισθητικοκινητική μέθοδος που βοηθάει το παιδί να βελτιώσει τον τρόπο που γράφει, την ποιότητα των γραφομένων και την ταχύτητα και ευχέρεια γραφής.
Αντιμετώπιση Δυσλεξίας
Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με δυσλεξία να ενισχύσει τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής και να οργανώσει καλύτερα μέσω εκπ/σης δεξιοτήτων μεταγνώσης τον τρόπο μελέτης του.
Αντιμετώπιση Δυσπραξίας (Sensory–motor Approach)
Μία αισθητικοκινητική μέθοδος που βοηθάει το παιδί να βελτιώσει την κινητική του επίδοση, να αυξήσει τον συντονισμό του και να ασχοληθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια με την κινητική δραστηριότητα.
Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύσει τους μηχανισμούς μάθησης και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.
Αντιμετώπιση Τραυλικής Διαταραχής (LIDCOMBE κλπ)
Εξειδικευμένες μεθόδους που βοηθούν τόσο το άτομο με τραυλική διαταραχή όσο και την οικογένειά του να διαχειριστούν την διαταραχή της ροής της ομιλίας.
Αύξηση Επικοινωνίας (HANNEN)
Μέσω της εκπαίδευσης της οικογένειας βοηθάει το παιδί με αυτισμό ή άλλες σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας να επικοινωνήσει ποιοτικότερα και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του.
Δομημένη Εκπαίδευση (TEACCH)
Ένα δομημένο σύστημα εκπαίδευσης που μέσω της χρήσης καρτών βοηθάει το άτομο κύρια με αυτισμό να οργανώσει την εργασία του και τον χρόνο του.
Εναλλακτική Επικοινωνία (ΜΑΚΑΤΟΝ)
Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας που μέσω της χρήσης εικόνων, νοημάτων και λέξεων βοηθάει την ανάπτυξη της επικοινωνίας.
Εναλλακτική Επικοινωνία (PECS)
Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό ή άλλες σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας που μέσω ανταλλαγής εικόνων βοηθάει την ανάπτυξη της επικοινωνίας.
Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
Ένας εναλλακτικός τρόπος διαντίδρασης και επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό μέσω καθρεπτικής αλληλεπίδρασης.
Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)
Πολύ προσεχτικά γραμμένες -εξατομικευμένες για το κάθε παιδί- ιστορίες που το βοηθούν να αναγνωρίσει τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν καθημερινά συμβάντα (Σχολείο, εκδηλώσεις κλπ).
Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (FΒΑ) και μοντέλο «ΕΙΚΟΝΑ» (Αλεξάνδρου 2015)
Πρόκειται για έναν τρόπο μετατροπής μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς που εμφανίζει ένα παιδί κύρια με αυτισμό σε μία αποδεκτή μέσω ανάλυσης των παραγόντων που οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά.
Μέθοδος Αισθητηριακής Δίαιτας (Wilbarger, Dunn)
Ένα δομημένο πρόγραμμα καθημερινής παροχής κατάλληλων για το αισθητηριακό προφίλ του παιδιού ερεθισμάτων ώστε να διατηρεί λειτουργικό το επίπεδο διέγερσής και την προσοχή του.
Μέθοδος Παιδαγωγικής γυμναστικής (Sherborn)
Πρόγραμμα ψυχοκινητικής εκπαίδευσης σε παιδιά.
Πρόγραμμα Feeding Therapy (a sensory motor approach)
Πρόγραμμα εκπαίδευσης σίτισης, μάσησης και αισθητηριακής απευαισθητοποίησης στο στόμα.
Πρόγραμμα PALIN (PCI)
Πρόγραμμα Λογοθεραπευτικής αντιμετώπισης διαταραχών ροής (τραυλισμός).
Πρόγραμμα Συνθεραπείας Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας (Αλεξάνδρου-Βογινδρούκας ©)
Πρόγραμμα συνδυαστικής θεραπείας για παιδιά με ανάγκη πρώιμης παρέμβασης και παιδιά με δυσκολίες στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, επικοινωνία και διαντίδραση.
Πρώιμη Παρέμβαση (PORTAGE)
Μία καθαρά αναπτυξιολογική κλίμακα που βοηθάει την οικογένεια να παράσχει κατάλληλα για το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού της ερεθίσματα. Πρόκειται για περιοδικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Σύστημα M.O.R.E.
Εξειδικευμένη παρέμβαση με στόχο την βελτίωση του μηχανισμού απομύζησης – κατάποσης – αναπνοής με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της στοματικής λειτουργίας και στάσης σώματος του παιδιού.

Διαγνωστικά Τεστ

Από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας

Αισθητικοκινητικά

Έντυπο Αξιολόγησης Γραπτής Απόδοσης Παιδιών Δημοτικού Σχολείου
Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού Διαταραχών Αισθητηριακής Επεξεργασίας – ΕΕΔιΑΕ» Γονέων
Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού Διαταραχών Αισθητηριακής Επεξεργασίας – ΕΕΔιΑΕ» Θεραπευτών
A. J. Ayres Clinical Observations
Προσαρμογή – Πράξη – Προσέγγιση» Ερωτηματολόγιο Προσαρμοστικής Αντίδρασης
ABC Movement Test
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT)
DE GANGI-BERK TEST
Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3)
Dyspraxia Observations
INPP Developmental screening Test
Nsuco – test Οφθαλμοκίνησης
PEABODY Motor Proficiency Test
SENSORY PROFILE -2 (βρεφών, παιδιών, ενηλίκων)
Visual-Motor Integration Test (V.M.I)
Visual Perception Test (TVPS) (παιδιών-εφήβων)

Ανίχνευση Επίδοσης (Ψυχομετρικά Τεστ)

A ΤΕΣΤ
ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ
Τεστ Αναγνωστικής Δυσκολίας ΤΑΦΑ
Τεστ Πρώιμης Διάγνωσης Δυσλεξίας
BAILY’S TEST 0-24
BENTON Visual Retention
Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment (DOTCA) TEST
ΜΑΤΡIX ANALOGIES TEST (MAT)
Miller Assessment For Pre-Schoolers (MAP)
TΩPP
WISC-5 TEST
WAIS-IV (Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες

Λόγου-Φωνής-Ομιλίας-Εννοιολογίας

ΑΝΟΜΙΛΩ
Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
Εικόνες Δράσης
ΠΛΑΣΗ
ΒΟΗΕΜ
BRACKEN
CCC-2
CELF Pre-School 2nd Edition
CELF 4
CNREP
Expressive One Word Picture Vocabulary Test
TOPL
Verbal Motor Production Assessment

Συμπεριφοράς – Συναισθήματος

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ (ΠΑΤΕΜ)
Achenbagh
ASDS ερωτηματολόγιο ASPERGER
CAR’S ερωτηματολόγιο αυτισμού
CAT probolic test
Conner’s parents (γονέων)
Conner’s self report (εφήβων)
Conner’s teachers (εκπαιδευτικών)

Γενικής Λειτουργικότητας

ΑΒΑ’S
ICF Children Checklist
Vineland