Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203

Οι Υπηρεσίες μας

Με εμπειρία και εξειδίκευση, στις υπηρεσίες σας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εργοθεραπεία
Εργοθεραπεία

Αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων για την αύξηση της λειτουργικής εμπλοκής στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις μέσω της παρέμβασης στην αισθητηριακή επεξεργασία, την οργάνωση της προσοχής, το σχεδιασμό και τις επιτελικές λειτουργίες, τον κινητικό προγραμματισμό και το συντονισμό της κίνησης στην εκτελεστικότητα του παιδιού και του εφήβου.

Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία

Αποσκοπεί στη μελέτη και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές: Λόγου (προφορικού και μη), Ομιλίας, Επικοινωνίας, Φωνής, Σίτισης και κατάποσης

Ειδική Διαπαιδαγώγηση
Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με γενικευμένα ελλείμματα στο σύνολο του γνωστικού - μαθησιακού τομέα και σε συνοδές δυσκολίες όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε διάγνωση.

Πρώιμη Παρέμβαση
Πρώιμη Παρέμβαση

Προγράμματα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Συμβουλευτικής Οικογένειας για παιδιά ηλικίας 1-3 ετών με πρώιμη διάγνωση νευρο-αναπτυξιακών δυσκολιών. Προϋποθέτει την συνεκπαίδευση οικογένειας και παιδιού.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Οικογενείας
Συμβουλευτική Υποστήριξη Οικογενείας

Αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη της οικογένειας στο γονεϊκό ρόλο καθώς και στην εξεύρεση κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών στην συμπεριφορά του παιδιού και εφήβου.

Ψυχο-Παιδαγωγική Παρέμβαση
Ψυχο-Παιδαγωγική Παρέμβαση

Είναι η ψυχοεκπαίδευση παιδιών με δυσκολίες στα εξής: δυσκολίες στην αναγνώριση, διακίνηση και στην διαχείριση των συναισθημάτων, δυσκολίες στην αποδοχή/διαχείριση ορίων/δόμησης, δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολίες στην οργάνωση και ρύθμιση της συμπεριφοράς και δυσκολίες στην εικόνα εαυτού.

Μαθησιακή Αποκατάσταση
Μαθησιακή Αποκατάσταση

Η στοχευμένη μαθησιακή αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία) που σχετίζονται με την μαθησιακή επίδοση και συνοδές μεταγνωστικές δυσκολίες.

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου

Αποσκοπεί στην ενίσχυση και η συναισθηματική ενδυνάμωση παιδιών και έφηβων με νευροαναπτυξιακές και συναισθηματικές δυσκολίες. Κύριος στόχος η διαχείριση και η αποδοχή των δυσκολιών του παιδιού και η καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό του.

Παιδοψυχιατρική Κάλυψη
Παιδοψυχιατρική Κάλυψη

Αποσκοπεί στην διάγνωση και διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και ισορροπία του παιδιού και του εφήβου.

Ομαδικά προγράμματα Εργοθεραπείας
Ομαδικά προγράμματα Εργοθεραπείας

Προγράμματα τα οποία οργανώνονται από Εργοθεραπευτή με γενικότερο σκοπό την γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων των παιδιών στα θέματα οργάνωσης και λειτουργικότητας.

Ομαδικά προγράμματα Λογοθεραπείας
Ομαδικά προγράμματα Λογοθεραπείας

Προγράμματα τα οποία οργανώνονται από Λογοθεραπευτή με γενικότερο σκοπό την γενίκευση κεκτημένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών και την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης.

Ομαδικά Προγράμματα Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης
Ομαδικά Προγράμματα Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης

Αποσκοπούν στην ομαδική εφαρμογή και γενίκευση των προγραμμάτων που έχει ήδη λάβει σε ατομικό επίπεδο το παιδί ή ο έφηβος.

Συνθεραπεία Εργοθεραπευτή με Λογοθεραπευτή (Αλεξάνδρου-Βογινδρούκας © 2013)
Συνθεραπεία Εργοθεραπευτή με Λογοθεραπευτή (Αλεξάνδρου-Βογινδρούκας © 2013)

Για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών παιδιών μικρής ηλικίας όπου κρίνεται σκοπιμότερη η συνεργασία του Εργοθεραπευτή με τον Λογοθεραπευτή μέσω Intensive Interaction και αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Επισκέψεις κατ’οίκον ή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Επισκέψεις κατ’οίκον ή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Αποσκοπεί στην καλύτερη διαμόρφωση του χώρου του σπιτιού ή του Σχολικού περιβάλλοντος για την βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού που παρακολουθεί τα προγράμματα του Κέντρου μας και στο σπίτι ή το Σχολείο.

Εργοθεραπεία κατ’οίκον ή εξωτερικού προγράμματος
Εργοθεραπεία κατ’οίκον ή εξωτερικού προγράμματος

Όπου κριθεί σκόπιμο, υποστήριξη παιδιών και εφήβων στον οικείο χώρο τους ή σε εξωτερικά προγράμματα γενίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτο-διαχείρισης.

Πρόγραμμα Κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων
Πρόγραμμα Κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων

Προσεχτικά σχεδιασμένα ομαδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους που δυσκολεύονται στην κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή.

Προγράμματα προετοιμασίας για το Δημοτικό Σχολείο (παιδιά Νηπιαγωγείου)
Προγράμματα προετοιμασίας για το Δημοτικό Σχολείο (παιδιά Νηπιαγωγείου)

Πρόκειται για ομαδικό πρόγραμμα παιδιών Νηπιαγωγείου που αποσκοπεί στην καλλιέργεια κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων σε παιδιά που προετοιμάζονται για την ένταξη στην Α΄Δημοτικού).

Yoga για παιδιά
Yoga για παιδιά

Σκοπός της είναι να καλλιεργήσει την εσωτερική δύναμη και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, τη συγκέντρωσή του, να αισθανθεί ήρεμο και καλά με το σώμα του και να αυτορυθμιστεί.

Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας
Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας

Αξιολόγηση δεικτών αισθητικοκινητικής αντίληψης, γνωστικών δεικτών (μνήμη, επιτελικότητα, συγκέντρωση, προαρίθμηση, προανάγνωση, γραπτός λόγος, οπτικοχωρικότητα) και γλωσσικής ανάπτυξης για την ετοιμότητα για ένταξη στην Α΄ Δημοτικού.

Διερεύνηση Δείκτη Νοημοσύνης (WIPPSY, WISC-5)
Διερεύνηση Δείκτη Νοημοσύνης (WIPPSY, WISC-5)

Μελέτη πέντε διαφορετικών δεικτών νοημοσύνης (Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης, Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης, Οπτικοχωρικής Αντίληψης, Ρέοντα Συλλογισμού, Εργαζόμενης Μνήμης και Ταχύτητας Επεξεργασίας.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 'e-mellon' της Ison Psychometrica. Τα αξιόπιστα τεστ e-mellon βοηθούν τους εφήβους, άνω των 14, να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει και να βρουν τον δρόμο τους.

Προγράμματα Τηλέ-Υγείας (TeleHealth)
Προγράμματα Τηλέ-Υγείας (TeleHealth)

Εξειδικευμένα προγράμματα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ψυχολογικής Υποστήριξης, Μαθησιακού, Συμβουλευτικής οικογένειας μέσω τηλε-συναντήσεων.

Προγράμματα εξωτερικού χώρου
Προγράμματα εξωτερικού χώρου

Αποσκοπεί στην γενίκευση των δεξιοτήτων που έχει μάθει το παιδί και εκτός του θεραπευτικού χώρου καθώς και την κοινωνικοποίησή του (πρόγραμμα καφετέριας, αγοράς κλπ).

Σεμινάρια γονέων
Σεμινάρια γονέων

Αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση και ψυχο-εκπαίδευση των γονέων για τα θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τα διαγνωστικά και διαχειριστικά ζητήματα των παιδιών τους.

Λένε για μας

Εταιρεία Ειδικής Αγωγής «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
Είμαστε εδώ για σας

Η διεπιστημονική ομάδα μας θα σταθεί δίπλα σας οδηγός και συνεργάτης.

Γνωρίστε την ομάδα μας