Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203

Συκκά Ελένη

Ψυχοπαιδαγωγός

Συκκά Ελένη

Συκκά Ελένη

Ψυχοπαιδαγωγός

 

ΣΠΟΥΔΕΣ: «Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ψυχολογίας» Ειδίκευση: Ψυχολογία,  ΑΘΗΝΑ, ΕΚΠΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: M.A in: “Master of Arts in Special Educational Needs”, ROEHAMPTON UNIVERSITY, LONDON-UK.