Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εταιρεία Ειδικής Αγωγής

Μέτρα προστασίας από τον Covid – 19 που εφαρμόζονται στα Κέντρα μας

Σεβόμενοι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούν όλες οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο χώρος μας έχει λάβει τα εξής μέτρα ασφαλείας :

 •  Η είσοδος στο χώρο για τους συνοδούς γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα
 • Δεν λειτουργεί ο εσωτερικός χώρος αναμονής γονέων (ια την αποφυγή συγχρωτισμού)
 • Η γραμματειακή υποστήριξη και το οιοδήποτε βοηθητικό προσωπικό φοράει μάσκα
 • Οι θεραπευτές φορούν είτε μάσκες, είτε ειδικές μάσκες με διαφάνεια στην περιοχή του στόματος και προαιρετικά και ασπίδα προσόψιο
 • Όσα ωφελούμενα παιδιά του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου δύνανται, φορούν μάσκα
 • Οι περιοχές των θεραπευτικών χώρων είναι περιοχές όπου τόσο οι ωφελούμενοι όσο και οι θεραπευτές δεν φορούν παπούτσια (απολυμασμένοι χώροι). Φορούν είτε ποδονάρια είτε κάλτσες και τα παπούτσια τους απολυμαίνονται
 • Μετά από κάθε συνεδρία υπάρχει κενός χρόνος για την απολύμανση των χώρων θεραπείας και των υλικών από οικολογικά υλικά ισχυρής απολύμανσης
 • Όπου κριθεί σκόπιμο, η συνεδρία είτε με τον ωφελούμενο, είτε με τον γονέα γίνεται μέσω τηλε-υγείας (σκάιπ)
 • Κάθε βράδυ, η καθαρίστρια καθαρίζει και απολυμαίνει όλους τους βασικούς χώρους των Κέντρων όσο και τους δευτερεύοντες (πόμολα, υλικά κλπ)
 • Μηνιαία πραγματοποιείται απολύμανση από Ειδικό Συνεργείο Απολύμανσης
 • Οι αεραγωγοί συντηρούνται και απολυμαίνονται με ειδικό υλικό. Επίσης λειτουργούν μόνον με παράθυρο ανοιχτό
 • Στην τουαλέτα, αμέσως μετά τη χρήση της χρησιμοποιείται χλώριο και οινόπνευμα για απολύμανση
 • Όλα τα χαρτιά που δίνονται ή λαμβάνονται από τους γονείς δίνονται σε απολυμασμένους φακέλους
 • Δεν χρησιμοποιούνται στους χώρους θεραπείας υλικά που είναι δύσκολο να απολυμανθούν
 • Λειτουργεί ειδικός χώρος απομόνωσης – παραμονής πιθανού κρούσματος κορωνοϊού μέχρι να γίνει η παραλαβή του από τον γονέα του
 

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω μέτρων ή λήψη νέων.

 

Δεν φοβόμαστε. Απλά σεβόμαστε : Το παιδί, την οικογένειά του, τους θεραπευτές του.