Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203

Κωστούρος Νίκος

Εργοθεραπευτής

Κωστούρος Νίκος

Κωστούρος Νίκος

Εργοθεραπευτής

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΑΤΕΙ Εργοθεραπείας Αθήνας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  Διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εργοθεραπευτών στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία (120 ώρες) , Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (T.E.A.C.CH.) , Αντιμετώπιση Δυσγραφίας , Εκπαίδευση στο αξιολογητικο εργαλείο DTVP-3, Εκπαίδευση στο αξιολογητικό εργαλείο ΠΡ-Η, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Θεωρία και Αξιολόγηση), Σχολική Ετοιμότητα