Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203

Κομιτοπούλου Ευαγγελία

Γραμματειακή Υποστήριξη

Κομιτοπούλου Ευαγγελία

Γραμματειακή Υποστήριξη

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Ελληνική Φιλολογία ΕΚΠΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης