Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203

Καψάλης Απόστολος

Λογοθεραπευτής

Καψάλης Απόστολος

Καψάλης Απόστολος

Λογοθεραπευτής

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πατρών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Braille, Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), Μοντέλο Συνθεραπείας, Παιδική Δυσαρθρία / Αναπτυξιακή Λεκτική – Στοματική Δυσπραξία, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (T.E.A.C.CH.), Οπτομετρία, Social Stories & Comic Strip Conversation, Εναλλακτική Επικοινωνία PECS.