Μέτρα προστασίας για τον Covid-19

Εφαρμόζονται στα Κέντρα μας, όπως οφείλουν να τηρούν όλες οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

Η είσοδος στο χώρο για τους συνοδούς γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα.
Δεν λειτουργεί ο εσωτερικός χώρος αναμονής γονέων (για την αποφυγή συγχρωτισμού).
Η γραμματειακή υποστήριξη και το οιοδήποτε βοηθητικό προσωπικό φοράει μάσκα.
Οι θεραπευτές φορούν είτε μάσκες, είτε ειδικές μάσκες με διαφάνεια στην περιοχή του στόματος και προαιρετικά και ασπίδα προσόψιο.
Όσα ωφελούμενα παιδιά του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου δύνανται, φορούν μάσκα.
Οι περιοχές των θεραπευτικών χώρων είναι περιοχές όπου τόσο οι ωφελούμενοι όσο και οι θεραπευτές δεν φορούν παπούτσια (απολυμασμένοι χώροι). Φορούν είτε ποδονάρια είτε κάλτσες και τα παπούτσια τους απολυμαίνονται.
Μετά από κάθε συνεδρία υπάρχει κενός χρόνος για την απολύμανση των χώρων θεραπείας και των υλικών από οικολογικά υλικά ισχυρής απολύμανσης.
Όπου κριθεί σκόπιμο, η συνεδρία είτε με τον ωφελούμενο, είτε με τον γονέα γίνεται εξ' αποστάσεως μέσω τηλε-υγείας (Skype).
Κάθε βράδυ, η καθαρίστρια καθαρίζει και απολυμαίνει όλους τους βασικούς χώρους των Κέντρων όσο και τους δευτερεύοντες (πόμολα, υλικά κλπ).
Μηνιαία πραγματοποιείται απολύμανση από Ειδικό Συνεργείο Απολύμανσης.
Οι αεραγωγοί συντηρούνται και απολυμαίνονται με ειδικό υλικό. Επίσης λειτουργούν μόνον με παράθυρο ανοιχτό.
Στην τουαλέτα, αμέσως μετά τη χρήση της χρησιμοποιείται χλώριο και οινόπνευμα για απολύμανση.
Όλα τα χαρτιά που δίνονται ή λαμβάνονται από τους γονείς δίνονται σε απολυμασμένους φακέλους.
Δεν χρησιμοποιούνται στους χώρους θεραπείας υλικά που είναι δύσκολο να απολυμανθούν.
Λειτουργεί ειδικός χώρος απομόνωσης – παραμονής πιθανού κρούσματος κορωνοϊού μέχρι να γίνει η παραλαβή του από τον γονέα του.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω μέτρων ή λήψη νέων.