Καλλιρόης 23
210 9238217
Γρίβα Διγενή 1
210 9965203

Ντάσκας Βασίλειος

Λογοθεραπευτής

Ντάσκας Βασίλειος

Ντάσκας Βασίλειος

Λογοθεραπευτής

 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Α.Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Oral Placement, Παιδιατρική Νευρομυική Περίδεση, Feeding Therapy, Δυσκολίες Σίτισης, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Δυσπραξία, SIMATA, Δυσκολίες Αισθητηριακής Επεξαργασίας, Social Stories, Intentive Interaction, Εναλλακτική Επικοινωνία PECS, Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (T.E.A.C.CH.), Γλωσσικό Πρόγραμμα MAKATON, Διετές Πρόγραμμα εκπ/σης Λογοθεραπευτών (50 ώρες).